Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2019

Inclusió educativa i aprenentatge-servei a l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal

 • Identification data

  Identifier: RP:3705
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3705
 • Authors:

  Maravé-Vivas, Maria
  Gil-Gómez, Jesús
  Chiva-Bartoll,, Oscar
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Maravé-Vivas, Maria Gil-Gómez, Jesús Chiva-Bartoll,, Oscar
  Keywords: aprenentatge-servei
  Abstract: L'Aprenentatge-Servei (ApS) és una metodologia pedagògica experiencial i activa. Una de les seves principals virtuts és que fa efectiu el principi educatiu que diu que l'aprenentatge ha d'estar vinculat al medi social, físic i humà en què viu la persona que aprèn, qüestió essencial per poder dotar de significat real els aprenentatges. L’ApS el podem assimilar a un paraigua sota el qual s'aixopluguen altres estratègies, procediments i accions metodològiques. És a dir, el seu ús no soluciona una qüestió bàsica i pràctica com la d’organitzar ‘la classe de demà’; no és una estratègia concreta, és més aviat una forma d'entendre l'acció educativa. Des d'aquesta perspectiva, cal entendre’l com un paradigma global que impregna la nostra forma d'ensenyar, però que requereix d'altres estratègies per a la seva implementació. Aquest text presenta un projecte aplicat d'inclusió educativa realitzat a través d'ApS amb alumnat universitari del Grau de Mestre o Mestra d'Educació Infantil, executat a un  Centre d'Educació Infantil i Primària. En els primers apartats analitzarem la base conceptual de l’ApS, per continuar descriurem el projecte Patis Inclusius i finalment acabarem realitzant una avaluació del mateix.
  Journal publication year: 2019
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article