Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2019

Relació entre l'anàlisi del sentiment, els resultats acadèmics i l'abandonament als entorns virtuals d'aprenentatge

 • Identification data

  Identifier: RP:3706
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3706
 • Authors:

  Iglesias i Estradé, Adolf Maria
  Iglesias i Estradé, Adolf Maria
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Iglesias i Estradé, Adolf Maria Iglesias i Estradé, Adolf Maria
  Keywords: entorns virtuals d'aprenentatge
  Abstract: Les relacions entre els agents educatius s'han desplaçat fins a posar l'alumne al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge (E-A). En aquest sentit, els sentiments −l'anàlisi dels quals era, fins ara, molt lenta i qualitativa− han esdevingut sempre un mitjà d'expressió important durant aquest procés. El professor ha de ser capaç d'identificar el ritme i  l'evolució del coneixement del seu alumne per a adaptar els continguts però també ha de poder identificar el seu estat emocional. Els avantatges que presenten els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) han permès la seva implantació en moltes institucions educatives. Això no obstant, els estudiants en aquests entorns se senten frustrats per la sensació d'aïllament fruit de la manca de relació pròxima amb altres persones. Aquest sentiment pot tenir conseqüències en forma d'abandonament o de baix rendiment. Els entorns virtuals, a més, eliminen molts dels factors que s'utilitzen per a copsar l'estat emocional de les persones. Moltes vegades, l'únic canal de transmissió és la paraula escrita. L'anàlisi del sentiment és una tècnica que es basa en l'aplicació de la intel·ligència artificial als textos en llenguatge natural per a classificar els textos segons les emocions expressades, molt utilitzada amb finalitats d'anàlisi de mercats però amb molt poc desenvolupament als EVA. En aquest treball es demostra que existeix una relació entre les emocions expressades per l'alumnat en els missatges escrits i la tassa d'abandonament dels estudis en un EVA.  El resultat assolit ha de servir per a què els tutors puguin quantificar l'estat i l'evolució emocional del grup de forma automàtica per a poder intervenir-hi i afavorir la millora dels sentiments a l'aula amb la finalitat de reduir-ne l'abandonament.
  Journal publication year: 2019
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  entorns virtuals d'aprenentatge
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar