Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2021

El Parèntesi Pandèmic cap a una Escola Transmèdia. Directrius per pensar una nova escola post COVID19

 • Identification data

  Identifier: RP:4895
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4895
 • Authors:

  Bonetti, Sandra
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Bonetti, Sandra
  Keywords: Escuela
  Abstract: El parèntesi pandèmic va portar aparellat nombrosos inconvenients a l'educació, però també va originar un espai d'oportunitats per repensar i redissenyar l'escola. Així, aquest article reuneix les línies de pensament al voltant de la gestació d'una nova escola, partint de l'anàlisi del que va passar a partir del COVID19 i prenent com a referència la situació escolar a la província de Missions, Argentina. Aborda, de manera superficial, temes generals respecte a la incorporació de les TIC a l'educació, per endinsar-se en la qüestió de la interfície escola que necessita ser redissenyada per respondre a les demandes de la societat digital. Proposa la metàfora i pedagogia de la migració com a resposta explicativa i conclou amb la revisió dels processos de mediamorfosi, remediació i convergència necessaris per pensar una escola transmèdia, on l'esdevenir entre el món analògic i el digital es vehiculitzi a través de diferents narratives que permetin propostes pedagògiques multidireccionals, multimodals i significatives necessàries per a l'aprenentatge al segle XXI.
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article