Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2021

Experiència d'aprenentatge usant el LMS (Learning Management System) com a plataforma tecnològica d'implementació de les estratègies didàctiques dissenyades per als cursos de segell en modalitat de presència virtual.

 • Identification data

  Identifier: RP:4897
 • Authors:

  Chavarría Vargas, Aleida
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Chavarría Vargas, Aleida
  Keywords: aprendizaje significativo
  Abstract: Avui dia són moltes i variades les experiències educatives que es desenvolupen per cercar la millora constant en els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'educació superior. L'experiència que es plasma aquí té com a objectiu avaluar la utilització del LMS (Learning Management System per les sigles en anglès) com a eina base per a la mediació pedagògica a través d'estratègies didàctiques dissenyades per als cursos segell, que s'implementen sota una modalitat de presència virtual. Amb aquesta finalitat es van recollir dades d'estudiants i docents, en grups focals, enquesta de percepció de l'estudiant, autoavaluació del professorat i anàlisi del portafoli d'evidències. Entre els resultats s'observa un coneixement insuficient d'ús del LMS Canvas per part d'alumnes i professors, l'aplicabilitat que els continguts i els materials tenen en la formació professional, la manca de dades per determinar si els criteris d'avaluació contribueixen a l'aprenentatge i la importància fer canvis en la mediació pedagògica dels cursos segells per aconseguir un millor abordatge de continguts que afavoreixi l'aprenentatge en entorns de presència virtual.
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article