Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1986

De gramàtica històrica catalana: estudi morfo-fonològic de l'article definit en el Tirant Lo Blanc

 • Identification data

  Identifier: RP:3850
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3850
 • Authors:

  Navarro, Pere
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Navarro, Pere
  Abstract: L'Article és una partícula que acompanya el substantiu o altres mots substantivats amb la finalitat de donar-nos informació sobre el seu gènere, el seu nombre i la seva determinació.Com és sabut, el llatí clàssic no coneixia l'ús de l'article per tal de determinar el substantiu, però sí que en féu un ús generalitzat el llatí vulgar que ja confonia els morfemes casuals i es veia amb la necessitat de reforçar les funcions gramaticals mitjancant fórmules analítiques.
  Journal publication year: 1986
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article