Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1987

Sobre l'estiu imitatiu d'un poeta cristià

 • Identification data

  Identifier: RP:3859
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3859
 • Authors:

  Escolà, Josep Maria
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Escolà, Josep Maria
  Abstract: G. Hartel, a l'apèndix de la seva edició de les obres de sant Cebrià recull, sota l'epígraf de Carmina, sis poemes, atribuïts, encara que equivocadament, a sant Cebrià o a Tertul·lià.Dos d'aquests poemes, concretament, els titulats Sodoma i De Iona, objecte d'una edició crítica en la meva tesi doctoral, són considerats, per la majoria de comentaristes, obra d'un mateix autor. De fet, l'estil, la mètrica i, sobretot, el començament del De Iona, abonen la identitat d'un mateix autor per als dos poemes, que, per altra banda, semblen contraposar intencionadament, amb finalitat didàctica, les dues actituds diferents, la de Sodoma i la de Nínive, davant l'amenaça del càstig diví a causa dels pecats d'aquestes ciutats.
  Journal publication year: 1987
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article