Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1988

Algunes reflexions 'crítiques' al voltant de la lectura de Michel Foucault de l'Amatorius de Plutarc

 • Identification data

  Identifier: RP:3869
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3869
 • Authors:

  Gilabert i Barberà, Pau
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gilabert i Barberà, Pau
  Abstract: En efecte, del seguit de reflexions que Foucault presenta en acarar l'anàlisi de l'Amatorius de Plutarc, cal remarcar, al meu entendre, 1'advertiment sobre una qüestió en principi incontestable i certament capital. Per primera vegada, hom troba l'amor masculí -pederàstia- i l'amor femení -matrimoni- enfrontats i sotmesos a judici moral.
  Journal publication year: 1988
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article