Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1988

El tractat Ordo Pascalis als MSS.D.1 i D.1.2 de la Biblioteca de l'Escorial i NAL,2169 de la Bibl. Nat. de Paris

 • Identification data

  Identifier: RP:3875
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3875
 • Authors:

  Gómez Pallarès, Joan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gómez Pallarès, Joan
  Abstract: Aquestes pàgines neixen de l'interès que va suscitar en nosaltres la lectura d'una afirmació efectuada fa uns anys per l'estudiós de la Bibl. Nat. de Paris, A. Cordoliani, en referència a un text de còmput eclesiàstic visigòtic que ell va anomenar Ordo pascalis. Cordoliani constatava, en efecte, que una obreta titulada Ordo pascalis es trobava al ms. Paris, Bibl. Nat., Nouv. Acq. lat. 2169, ff.2v-4v (s.IX), amb un inc. Decemnouenalis subjecte hujus rotule cyclus.
  Journal publication year: 1988
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article