Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1988

Algunes notes sobre l'assentament originari dels gots segons la teoria de W. Manczak

 • Identification data

  Identifier: RP:3876
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3876
 • Authors:

  Riutort, Macià
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Riutort, Macià
  Abstract: Aquest article vol ésser de difusió i donar a conéixer una nova polèmica sobre l'esgrellament de les llengües germàniques, alhora que prendre-hi part. La polèmica en qüestió fou encetada pel professor polonès Witold Manczak el 1982 i de llavors ençà no ha cessat.
  Journal publication year: 1988
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article