Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

S. Pau, I Corintis 12: 9-31 (El cos humà i l'església), o el rerefons clàssic d'un símil útil i veritablement significatiu

 • Identification data

  Identifier: RP:3886
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3886
 • Authors:

  Gilabert i Barberà, Pau
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gilabert i Barberà, Pau
  Abstract: En efecte, ¿què ens diu la coneguda primera epístola canónica de S. Pau als corintis (12: 19-31), 'famosa' entre d'altres coses per les polèmiques afirmacions del sant respecte del matrimoni, el celibat, la subjecció de les dones a llurs marits i un llarg etcétera?
  Journal publication year: 1990
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article