Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

La auto-referència en català i en espanyol: el contrast entre els pronoms definits i l'impersonal

 • Identification data

  Identifier: RP:3895
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3895
 • Authors:

  Turell i Julià, Maria Teresa
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Turell i Julià, Maria Teresa
  Abstract: Aquest article tracta de l'auto-referència pronominal, analitzada en el discurs lingüístic dels treballadors d'una empresa del petit metall de Barcelona, on es va donar una experiéncia de control de treballadors. Es pretén demostrarque, fins i tot, en aquest tipus de situació, les relacions de classe determinen la distribució de poder i la modalitat de control social que existeix entre els diferents grups de treballadors, i que aquest fet queda reflectit en el tipus de parla que aquests treballadors utilitzen. S'ha considerat l'auto-referència pronominal com a base de l'estudi i, al mateix temps s'ha tingut en compte que els substantius i els pronoms no constitueixen només uns mitjans per identificar els referents, sinó també formes de definir actituds i expectatives, i de valorar els punts de mira de cadascú.
  Journal publication year: 1990
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article