Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1992

Jaume d'Olesa, humanista i lul·lista

 • Identification data

  Identifier: RP:3913
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3913
 • Authors:

  Salvadó, Joan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Salvadó, Joan
  Abstract: El present treball pretén fer conèixer, des d'una perspectiva global, l'obra del mallorquí Jaume d'Olesa, que visqué a la segona meitat del segle XV i primer quart de la centúria següent. La seva producció en català no ha cridat massa l'atenció dels estudiosos, i penso que esmerçar unes hores de feina en un autor considerat de segona fila amb l'intent de situar-lo en el seu context i copsar la seva significació en la totalitat de l'obra, escrita en llatí i català, no serà una tasca inútil.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article