Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1987

Sobre l'estiu imitatiu d'un poeta cristià

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3859
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3859
 • Autores:

  Escolà, Josep Maria
 • Otros:

  Autor según el artículo: Escolà, Josep Maria
  Resumen: G. Hartel, a l'apèndix de la seva edició de les obres de sant Cebrià recull, sota l'epígraf de Carmina, sis poemes, atribuïts, encara que equivocadament, a sant Cebrià o a Tertul·lià.Dos d'aquests poemes, concretament, els titulats Sodoma i De Iona, objecte d'una edició crítica en la meva tesi doctoral, són considerats, per la majoria de comentaristes, obra d'un mateix autor. De fet, l'estil, la mètrica i, sobretot, el començament del De Iona, abonen la identitat d'un mateix autor per als dos poemes, que, per altra banda, semblen contraposar intencionadament, amb finalitat didàctica, les dues actituds diferents, la de Sodoma i la de Nínive, davant l'amenaça del càstig diví a causa dels pecats d'aquestes ciutats.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article