Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1987

Laena=Lesbia a Catul, c.60?

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3861
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3861
 • Autores:

  Gómez Pallarès, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Gómez Pallarès, Joan
  Resumen: La poesia número 60 de Catul, la darrera de les peces polimètriques del seu liber, ha provocat de sempre moltes preguntes i inquietuds des de diferents punts d'interès: la ubicació mateixa de la poesia (és un poema tancat o es tracta d'un fragment desconnectat?); la seva relació amb els carmina immediatament anteriors a ell (per què Catul trenca una norma habitual en la seva obra i situa dues poesies amb el mateix metre, el coliàmbic als cc. 59-60, l'una darrera l'altre?) i, sobretot, els problemes derivats de l'anàlisi del seu contingut (quins precedents poètics podia haver utilitzat o conegut el Veronès per a la seva composició?).Voldríem fixar la nostra atenció en el darrer punt i més concretament, en una qüestió que ha preocupat força i ha fet vessar rius de tinta dins del conjunt de l'obra poètica de Catul: qui s'amaga, concretament, darrera del te del primer vers i del haberes del cinquè vers del c.60?
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article