Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

La peça dramàtica de Santa Tecla

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3881
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3881
 • Autores:

  Butinyà, Júlia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Butinyà, Júlia
  Resumen: A l'arxiu de can Butinyà de Banyoles s'ha conservat el cos central d'una peça dramàtica sobre el martiri de santa Tecla. El manuscrit sembla del segle XVIII, encara que es troba en pitjor estat que dues altres peces hagiogràfiques que s'hi troben, l'una segurament anterior i l'altra datada el 1752 (respectivament sobre santa Quitèria i sobre sant Julià i santa Basilisa)
  Año de publicación de la revista: 1990
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article