Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

El pronom 'es' com a element catafòric de subordinades en funció d'actant acusatiu

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3882
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3882
 • Autores:

  Castell i Vicente, Andreu
 • Otros:

  Autor según el artículo: Castell i Vicente, Andreu
  Resumen: Es de sobres conegut que les diverses funcions del pronom es representen una de les dificultats més grans en l'aprenentatge de la llengua alemanya. Aquesta dificultat abasta un grau molt elevat, i no tan sols per a l'estudiant, sinó també per al docent que ho ha d'explicar, quan el pronom apareix com a element catafòric davant de subordinades d'actant acusatiu.
  Año de publicación de la revista: 1990
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article