Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

La problemàtica narrativa del Thomas Mann tardà i 'Die theorie des romans' de George Lukacs

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3889
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3889
 • Autores:

  Linés Heller, Lluís
 • Otros:

  Autor según el artículo: Linés Heller, Lluís
  Resumen: Va ser Gunilla Bergsten qui ja als anys seixanta va assenyalar dues fases -critiques en el procés creatiu de Th. Mann. La primera és de carácter generacional, pròpia dels escriptors de l'època, i coincideix amb la revisió general i clarificació personal, per part de Th. Mann, dels principis estètics i polítics anteriors a Betrachtungen eines Unpolitischen (1914-1918). Aquesta revisió coincideix, alhora, amb l'intent d'avançar artísticament per mitjà de la tècnica del constructivisme del motiu conductor, o 'leitmotiv', i de l'ús de relacions numèriques simbòliques, que posteriorment trobaran en Der Zauberberg (1924) la seva expressió literària. Der Zauberberg significaría, així doncs, el final d'una fase crítica i l'inici d'una nova fase d'experimentació narrativa.
  Año de publicación de la revista: 1990
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article