Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1990

Lescatalogacions internacionals de la rondallística de Joan Amades

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3891
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3891
 • Autores:

  Oriol, Maria del Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Oriol, Maria del Carme
  Resumen: Joan Amades ha estat, sens dubte, l'únic rondallista català que ha gaudit d'un reconeixement i d'una difusió internacional; el conjunt de la seva rondallística ha estat conegut fora de les nostres fronteres i ha constituít l'únic punt de referència que s'ha tingut, a l'estranger, de la rondallística catalana existent.
  Año de publicación de la revista: 1990
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article