Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1992

Les imatges sonores en els Set contra Tebes d'Èsquil

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3901
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3901
 • Autores:

  Carruesco García, Jesús
 • Otros:

  Autor según el artículo: Carruesco García, Jesús
  Resumen: Els Set contra Tebes es una de les tragèdies més riques i complexes des del punt de vista sonor: l'estrèpit de la batalla en el seu paroxisme i el crit en una multiplicitat de registres (dolor, aflicció, guerra) recorren avui el text de principi a fi com devien dominar l'escena del teatre de Dionis en l'època d'Èsquil. No és gens sorprenent que els personatges cridin en una obra on la guerra ocupa el centre de l'acció; podríem dir, amb expressió a la moda, que el crit és una 'exigència temàtica'. Això no és dir gaire, però. De fet, el mateix podríem afirmar de bon nombre de tragèdies, àdhuc -almenys pel que fa al lament- del fet tràgic tout court. Què fa, doncs, l'especifitat del crit en els Set contra Tebes? Dues coses: la seva recurrència i, sobretot, la seva funcionalitat.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article