Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1992

Contacte de llengües en els fulls de cançons nadalenques del segle XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3910
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3910
 • Autores:

  Oriol, Carme
 • Otros:

  Autor según el artículo: Oriol, Carme
  Resumen: La tradició de cantar cançons per celebrar el naixement de Jesús, tant en els oficis litúrgics com en les celebracions que les families realitzaven davant de] pessebre, ha fet possible que hagin perviscut fins avui un bon nombre de cançons nadalenques, que es conserven en manuscrits dels segles XV, XVI i XVIII i en fulls solts, opuscles i cançoners tant de tradició oral com de divulgació dels segles XIX i XX.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article