Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1992

La literatura epèdica de l'alt-alemany antic I (Eixarms M1, M2, L, M, T i Z)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3912
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3912
 • Autores:

  Riutort, Macià
 • Otros:

  Autor según el artículo: Riutort, Macià
  Resumen: La finalitat d'aquest article és la de fer assequible a un públic universitari la literatura epèdica (també coneguda amb el nom de iatromàgica o màgico-medicinal) de l'alemany antic escrita en alemany antic. Es tracta, doncs, de presentar, editats i comentats, els tretze galstar o eixarms més coneguts de l'alemany antic.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article