Title Date
Aproximació metodològica al fet nacional1974
Ascens i decadència de l'escola dels 'Annales'1974
Bandolerisme i delinqüència a les acaballes de l'Antic Règim (País Valencià, 1759-1843)1974
Carles Bosch de la Trinxeria i Raimon Casellas. Una polèmica sobre la novel.la al final del segle XIX1974
Conseqüències socioeconòmiques de la desamortització de 1820-1823 al País Valencià1974
Els inicis de la industrialització a Alcoi1974
Els orígens del capitalisme1974
Empresari i capitalista a la manufactura catalana del segle XVIII. Introducció a l'estudi de les fàbriques d'indianes1974
Federació Democràtica Nacionalista (1919-1923)1974
Història i teoria econòmica1974
La burgesia catalana i l'esclavitud colonial: modes de producció i pràctica política1974
La Catalunya industrial: reflexions sobre una arrencada i sobre un destí1974
L'administració de justícia a Catalunya (setembre-desembre 1936)1974
La fàbrica d'indianes de la família Canals1974
La medicina catalana i l'alimentació1974
La Unió Socialista de Catalunya (1923-1936)1974
La visió de Gaston Leval de la Rússia soviètica el 19211974
Les disparitats econòmiques espacials a Espanya, 1955-19711974
L'orientació de Pi i Maragall cap al socialisme i la democràcia. La correspondència entre Pi i Maragall i el duc de Solferino (1846-1865)1974
Una empresa cotonera catalana: la fàbrica 'de la Rambla', de Vilanova, 1841-18611974