Title Date
Algunes consideracions entorn de Solidaritat Catalana i Solidaritat Obrera1983
Aproximació a la problemàtica civil de la Guerra de Successió a Catalunya. La política municipal de l'Arxiduc Carles d'Àustria (1705-1711)1983
Crisi i revifalla de la polèmica lliure canvi-proteccionisme al País Valencià (1914-1923)1983
El mercat de cereals i llegums a Barcelona, 1814-18681983
El noucentisme a Girona: Rafael Masó1983
El noucentisme a Terrassa i els seus protagonistes1983
El Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 19191983
Els comunals i la societat pagesa. Un exemple de l'Alt Urgell (finals s. XVIII - principis s. XIX)1983
Els marxistes en la cultura nacional1983
Els preus dels cereals al mercat de Lleida durant la primera meitat del segle XIX1983
Els quadres del regionalisme. L'evolució de la Joventut Nacionalista de la Lliga fins el 19141983
La construcció i la indústria navals a Catalunya (1750-1820)1983
La formació de l'economista: teoria i política1983
La protoindustrialització i la indústria rural espanyola al s. XVIII1983
Les possibilitats d'una producció científica catalana. Entorn de l'acció de la Mancomunitat de Catalunya1983
L'oligarquia ciutadana a la Barcelona moderna: un aproximació comparativa1983
Nacionalisme i cosmopolisme en la teoria noucentista1983
Política i ensenyament a Barcelona. L'Escola del Treball (1913-1930)1983
Ramblers, traginers i mules (s. XVIII-XIX)1983
Renaixença i particularisme català durant el sexenni 1868-18731983
Ressenyes: Lluís M. de Puig i Oliver1983
Salaris i fiscalitat. El cas espanyol durant el període 1965-19751983
Un 'proyecto...para restablecer el antiguo magistrado de Cataluña' al segle XVII1983