Title Date
Agricultura i canvi tecnològic. Les innovacions induïdes a l'agricultura catalana (1955-1980)1984
Antiliberalisme, protesta i subordinació popular al sud del País valencià1984
Creixement econòmic, burgesia i creixement urbà a la València de la Restauració (1874-1931)1984
El fracàs de la burgesia urbana a València. Notes sobre la política municipal del blasquisme (1901-1911)1984
El moviment anarquista català i la francmaçoneria a l'últim terç del segle XIX. Anselmo Lorenzo i la lògia Hijos del Trabajo1984
Ensenyament professional i desenvolupament econòmic: l'Escola Nàutica de Barcelona1984
Explotació pagesa, transformació agrària i canvi econòmic. El cas del Baix Camp a Tarragona (1955-1980)1984
Hisenda municipal i reforma urbana (1885-1920)1984
La gran propietat a les comarques gironines1984
La participació catalana en el tràfic d'esclaus (1789-1845)1984
Larra i Iztúriz. Entorn d'uns articles oblidats1984
L'art català de la Restauració. El decenni 1880-18901984
L'avantatge comparatiu en àrees rurals de muntanya1984
L'economia castellana el segle XVI. Un esquema1984
Les col.lectivitzacions al País valencià: perspectives d'investigació1984
Les crisis de malvenda del sector vitivinícola català entre el 1892 i el 19351984
Pere Coromines: entre la universitat, la militància republicana i els cercles obrers (1888-1895)1984
Presentació1984
Repàs a la teoria del valor-treball1984
Ressenya: L’agricultura i el fenomen urbà1984