Title Date
Els empresaris de la industrialització. Una aproximació des de la indústria tèxtil llanera catalana, 1815-18701995
Els transports per terra entre Catalunya i la resta de regions espanyoles al segle XVIII1995
Endeutament, desigualtat econòmica i despossessió pagesa. El cas de la parròquia de Petra 1443-1524 (Mallorca)1995
Falangistes i carlins catalans a la zona nacional durant la Guerra Civil (1936)1995
Fragmentos de Monarquía: La possibilitat d'una història política sense estat1995
Franquisme i poder local. Construcció i consolidació dels ajuntaments feixistes a Catalunya, 1938-19491995
Influències i confluències. Alguns resultats de la relació entre els estats catalano-aragonesos i el regne sículo-napolità1995
Innovació autòctona i industrialització: els fonaments del desenvolupament i l'avantatge japonesos1995
Jaume Ramon Vila i la defensa de la història de Catalunya i del català a principis del segle XVII1995
Joan Lluís Palos: Catalunya a l'imperi dels Àustries. La práctica de govern (segles XVI i XVII)1995
Juan Muñoz: El fracaso de la burguesía financiera catalana, la crisis del Banco de Barcelona1995
La Guerra Civil espanyola, una causa de l'emigració andalusa en la dècada dels anys cinquanta?1995
La noblesa propietària en la societat valenciana del segle XIX: el comte de Ripalda i la gestió del seu patrimoni1995
Les responsabilitats polítiques dels regionalistes catalans (1939-1942)1995
Ordre industrial i transformació cultural a la Catalunya de mitjan segle XIX: a propòsit de Josep Anselm Clavé i l'associacionisme coral1995
Pactisme i patriotisme a la Catalunya de la Guerra dels Segadors1995
Patriotisme i mil.lenarisme al segle XVI1995
Paul Preston: Franco «Caudillo de España»1995
Plets i endeutament comunal en la immediata postguerra dels Segadors1995
Ressenyes: Per Carme Molinero i Juan Ramon Rosés i Vendoiro1995
Tragèdia dels comunals i Tragèdia dels tancaments, dilema del presoner i cooperació no altruista. Un estat de la qüestió sobre la propietat comunal1995
Universitats endeutades i fiscalitat comunitària. Les universitats del comtat d'Empúries, 1659-17051995
Visió europea de la monarquia espanyola com a monarquia composta ss.XVI i XVII1995