Title Date
Aproximació a l'estudi de l'Organización Juvenil Española (OJE) a Mallorca durant els anys 701998
Burgesia i ciutat: la política urbana a Alacant durant la Dècada Moderada (1844-1854)1998
Catalans de França o francesos de Catalunya?: la identitat, entre la història i la passió1998
Comerciants i fabricants: Una reflexió sobre l'origen comercial del capital industrial, el cas de Vilanova i la Geltrú1998
De l'aldea perduda a l'aldea recuperada: el mite de la decandència de la comunitat pagesa a Cantàbria (1750-1950)1998
Diversos Autores: El agua en los regadios mediterràneos. Nuevos enfoques y problemas1998
Diversos Autors: Vida cotidiana en el siglo XVIII1998
El capitalisme agrari a través de la renda en una agricultura orgànica. Les estratègies d'un ministre a finals del segle XIX a l'Aragó1998
El pensament econòmic de la Il.lustració aragonesa (aproximació historiogràfica)1998
Emilio La Parra López: El Regente Gabriel Ciscar. Ciencia y revolución en la Espana romàntica.1998
Especialització i canvi tècnic en l'expansió del sector ramader català entre 1880 i 19361998
F. Archilés, O. Martí, M. Martí: Trencament polític i canvi social. Elements per a un esquema de l'evolució política de l'Horta-Sud (1860-1905)1998
F. Valls Junyent: La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L'Anoia, 1720-1860.1998
Jacques Heers: La invención de la Edad Media1998
Jordi Canal: El carlisme català dins l'Espanya de la Restauració. Un assaig de modernització politica (1888-1900)1998
Josep Bernabeu Mestre, Josep Xavier Esplugues Pellicer i Elena Robles González (eds.): Higiene i salubritat en els municipis valencians1998
Josep M. Fradera: Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una política catòlica1998
Josep M. Rovira: Renacimiento y arquitectura. El Palacio de la Generalitat1998
La burgesia hamburguina enfront de la unificació alemanya (1860-1914)1998
La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935)1998
La crisi agrària de principis del segle XIX a l'Horta de València (1807-1840): transformacions i actituds a una comarca d'agricultura intensiva1998
La gestió laboral de l'empresa elèctrica madrilenya en el primer terç del segle XX: els programes de benestar industrial1998
L'antifranquisme comunista a Lleida (1939-1975): de la desarticulació a l'hegemonia en la clandestinitat1998
L'ensenyament agrícola a Catalunya (1912-1939)1998
Lies et passeries dans les Pyrénées. Facerias en los Pirineos, Tarba, Arxiu departamental,1998
Lluís To Figueras: Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII).1998
Luis Barbastro Gil: Los afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820)1998
M.T. Pérez Picazo, A. Segura i Mas i L. Ferrer i Alòs (eds.): Els catalans a Espanya, 1760-19141998
Obrador, indústria i aranzels al districte surer català (1830-1930)1998
Pedro Díaz Marín: Después de la revolución. Centralismo y burguesia en Alicante (1844-1854)1998
Politització i cultura popular als Pirineus Orientals, 1848-18511998
Problemes metodològics de la història econòmica institucional1998
Solange Hibbs-Lissorgues: lglesia, prensa y sociedad en España (1868-1904)1998