Title Date
Aportacions a la història ambiental2008
Cristina BORDERÍAS: Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria Editorial, 2006, 294 pàgines.2008
El consum de fusta en Espanya (1900-2000): aspectes econòmics i aproximació als efectes ambientals2008
El neomalthusianisme a l'inici del segle XX2008
El Vòmit negre i la geopolítica: el medi ambient, les epidèmies i les batalles per l'impreri en els tròpics americans2008
Giovanni C. CATTINI: Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Catarroja / Barcelona, Afers, 2007, 290 pàgines. Pròleg de Jordi Casassas Ymbert.2008
Jean-Louis GUEREÑA i Manuel MORALES MUÑOZ, (eds.): Los nacionalismos en la España con- temporánea. Ideologías, movimientos, símbolos, Màlaga, CEDMA, 2006, 376 pàgines.2008
Joachim RADKAU: Nature and Power. A global history of the environment, Washington D. C., German Historical Institute / Cambridge University Press, 2008, XVII + 430 pàgines.2008
Josep Ramon SUÑÉ GASULL: La Germandat (1904-2006). Perspectives i mirades sobre el Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre, Batea, 2007, 181 pàgines.2008
La internacionalitzacio dels problemes de contaminació minera: el Canadá durant la primera part del segle XX2008
L'especialització vitícola catalana i la formació del mercat blader espanyol: una nova interpretació a partir del cas de la província de Barcelona2008
Nota bibliogràfica: Paisatges andalusins i paisatges feudals2008
Ricardo ROBLEDO i Santiago LÓPEZ (eds.): ¿Interés particular, bienestar público? Grandes patrimonios y reformas agrarias, Saragossa, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, 581 pàgines.2008
Rosa LLUCH BRAMON: Els remences. La senyoria de l’almoina de Girona als segles XIV i XV, Girona, Documenta Universitària, 2006, 420 pàgines.2008