Title Date
Acció Agrícola d’Igualada i el confl icte rabassaire (1931-1936)2013
Domènec Latorre i les seves entitats del nacionalisme radical català: L’Avençada, La Barricada i Pàtria Nova (1918-1939)2013
Els primers mesos de Guerra Civil a Catalunya a través de la premsa italiana (juliol-novembre 1936)2013
Epifanies de l’opinió: condició de ciutadania a Monarquia d’Espanya, voltants de 17702013
In memoriam Eric J. Hobsbawm2013
Jordi Font Agulló (dir.): Reflexionant l’exili. Aproximació a l’exili republicà: entre la història, l’art i el testimoniatge2013
Josep Garí Gimeno (1886-1965). Un banquer victoriós2013
La confi guració d’un districte industrial a la baixa edat mitjana. Les viles draperes de la Vall d’Albaida, l’Alcoià i el Comtat2013
La gestió escolar a Barcelona (1900-1936). Iniciatives i limitacions de les institucions catalanes2013
La revista Ressorgiment i el separatisme d’ultramar: una font indispensable per a l’estudi del catalanisme a Amèrica, 1916-19392013
L’elit mèdica de Barcelona als segles XVI-XVII, a partir de quaranta dossiers genealògics2013
L’impacte de la protoindustrialització en la crisi del gremi seder de Tortosa (1760-1780)2013
L’ofensiva dels propietaris contra el contracte de rabassa morta a la comarca del Penedès, 1850-19102013
[Nota de debat:] Les transferències de la tradició constitucional catalana al liberalisme. Cap a una història global i federalitzant de la nació espanyola. A propòsit d’un escrit de Joan- Lluís Marfany2013
«Plantar a mitges». L’expansió de la vinya i els orígens de la rabassa morta a la Catalunya Central en el segle XVII2013