Title Date
«Benvinguts amics catalans.» Catalunya i l’Alguer entre el viatge del retrobament i els Jocs Florals de 19612014
Casa de Sarte d’Unha i Casa Joanchiquet de Vilamòs: el comerç de bestiar a la Val d’Aran (segles XVIII-XIX)2014
El simbolisme polític de la Diputació de Catalunya al segle XIX2014
Els inicis de la indústria cervesera a Barcelona, 1815- 18702014
Infra terminum Castro Subirads: els agents estructuradors i dinamitzadors del territori a petita escala a l’època medieval2014
Isabel de Cabrera i Albanell. Una economia rendista al fi nal d’una nissaga (1607-1615)2014
La política militar hispànica i la persecució de bandolers a Catalunya en els segles XVI-XVII2014
L’assentament institucional del Braç Militar i les conferències dels comuns2014
L’oposició dels municipis valencians a les visites del governador durant la segona meitat del segle XVII2014
Més enllà de les etiquetes. Refl exions sobre l’anàlisi dels grups socials humils. La regió de Girona (1770-1850)2014
Nota de presentació al volum d’homenatge a Núria Sales2014
París, maig de 1968: el testimoni de Núria Sales2014
Relacions agràries de classe a les cartes de poblament de 1611 del migjorn valencià2014
Saig, morrodevaques, botxí2014
Tecnoexperts, perits i sistemes hidràulics: la Séquia de Mislata i les comunitats de regants de l’Horta de València al segle XV2014
Una visió de la guerra de Successió al nord de la vegueria de Girona. Les memòries d’Amer Massó, pagès de Sant Esteve de Guialbes2014