Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2020

L’intervencionisme polític del batlle general dellà Xixona a finals de l’edat mitjana

  • Identification data

    Identifier: RP:4376
    Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4376
  • Authors:

    Ponsoda, Santiago
  • Others:

    Author, as appears in the article.: Ponsoda, Santiago
    Journal publication year: 2020
    Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article