Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2008

Rosa LLUCH BRAMON: Els remences. La senyoria de l’almoina de Girona als segles XIV i XV, Girona, Documenta Universitària, 2006, 420 pàgines.

 • Identification data

  Identifier: RP:4698
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4698
 • Authors:

  Fernandez, Josep
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Fernandez, Josep
  Journal publication year: 2008
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article