Título Fecha
Cameralisme, Corona d'Aragó i 'partit aragonès' o 'militar'. Un esbós general1992
Carlo M. CiPOLLA, Entre la historia y la economía. Introducción a la historia económica. Barcelona, Crítica, 1991.1992
Els orígens del model industrial valencià. Elx, 1850-19301992
Gaspar FELIU I MONTFORT, El funcionament del règim senyorial a l'edat moderna. L'exemple del Pla d'Urgell, «Cròniques». Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1990.1992
Història i arqueologia dels recursos medioambientals1992
Història i ecologia: Introducció1992
Josep M. FRADERA, Ramon GARRABOU, Jesús MILLÁN (eds.), Carlisme i moviments absolutistes. «Col.lecció Referencies», núm. 10,257 ps. Vic, EUMO, 1990.1992
La crisi agrària del final del segle XIX i l'adaptació de l'explotació pagesa gallega1992
La crisi finisecular i la recomposició del món rural a Catalunya1992
La dimensió espanyola de l'ultrareialisme del Migdia francès (1814-1848)1992
La dinàmica de la petita explotació pagesa a la Galicia de l'antic règim1992
La Gran Depressió a l'agricultura anglesa1992
La recerca sobre el primer franquisme a Catalunya: un estat de la qüestió1992
La reforma de la catedral de Palma i la restauració política de l'església a Catalunya i Mallorca1992
L'associacionisme agrari català al primer terç del segle XX. Un exemple comarcal: la Cambra Agrícola del Vallès (1901-1935)1992
La terra dels homes1992
Les transformacions de la societat agrària en el procés de desenvolupament capitalista: el regadiu valencià el segle XIX1992
Max TURULL I RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, «Col.lecció Textos i Documents», núm. 24, 648 ps. Barcelona, Fundació Noguera, 1990.1992
Medi ambient i història1992
Obrerisme i progrés en la literatura modernista catalana1992
Resistència, crisi i reconstrucció dels republicanismes valencians durant els primers anys de la Restauració (1875-1891)1992
Rosa CONGOST, Els propietaris i els altres, «Col.lecció Referències», núm. 6. Vic, EUMO Editorial, 1990.1992
Sebastián Balfour: Dictatorship, Workers, and the City. Labour in Greater Barcelona1992
Temes d'història econòmico-ecològica1992
Un cas de municipalització de les finques urbanes durant la guerra civil: Granollers 1936-19391992
Víctor Balaguer, la diputació catalana i la lluita pel proteccionisme, (1881-1890)1992
Xavier TORRES I SANS, EIs bandolers (S. XVI-XVII), «Referencies», 11. Vic, EUMO Editorial, 1991.1992