Título Fecha
Antoni Villadamor i la Historia general de Catalunya : la relació amb els seus coetanis i la recepció de l'obra fins al segle XIX2000
Borja de Riquer i Permànyer, identitats contemporpànies: Catalunya i Espanya2000
De la crònica dinàstica a la intervenció aristocràtica : fonts orals i escrites de les històries e conquestes de Pere Tomic2000
Denis Menjot; Manuel Sánchez Martínez (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Áge (Occident méditerranéen)2000
Ferran Garcia-Oliver, Cistercencs del País Valencia. El monestir de Valldigna (1298-1530)2000
Historiografia del Renaixement2000
Intercanvis historiogràfics entre Itàlia i els Països Catalans : continuïtat i innovació de l'edat mitjana a l'edat moderna2000
Jordi Canal, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España2000
La geografia renaixentista en la Història General del regne de Mallorca de Joan Binimelis2000
La història en el projecte enciclopèdic d'Esteve Rotllà, O.P. (c. 1475-1530)2000
L'edat mitjana en la crònica de Gaspar Escolano2000
Les cròniques d'Espanya de Pere Miquel Carbonell : algunes claus per a la seva lectura2000
Álvarez Rubio, Amparo i altres (2000), De l'ofici a la fàbrica. Una família industrial valenciana en el canvi de segle. «La Maquinista Valenciana»2000
Michel Brunet, Les pouvoirs au village. Aspects de la vie quotidienne dans le Roussillon du xvmeme síecle, El Trabucaire2000
Noves dades demogràfiques de la Catalunya de mitjan segle XVIII : els bisbats de Lleida i d'Urgell2000
Pere Anguera, Els precedents del catalanisme. Catalanítat i anticentralisme: 1808-18682000
Pere Pascual Domènech, Los caminos de la era industrial. La construcción y financiación de la red ferroviaria catalana (1843-1898)2000
P. Pérez García/ Jorge Antonio CATALÁ Sanz, Epígonos del encubertismo. Proceso contra los agermanados de 15412000
Toni StrubellI Trueta, Josep Narcís Roca i Ferreras. Assaig basat en l'obra de recopilació duta a terme per Felíx Cucurull2000