Título Fecha
Al final de la travessa del desert : la reconstrucció de la UGT de Catalunya, 1974-19772001
Antonio Mestre Sanchis, Don Gregorio Mayans y Sisear, entre la erudición y la política2001
Botigues de teixitis, crèdit comercial i crèdit al consum: Xarxes comercials a la Catalunya del segle XVIII2001
Carles Sanchis Ibor, Regadiu i canvi ambiental a l'Albufera de València2001
Centre i perifèria en la política sindical socialista : La Unión General de Trabajadores, 1888-19232001
Conqueridors i colons a la frontera: Tortosa, 1148-12122001
Despatxar els draps : Una aproximació als mercats i les formes de comercialització de la draperia alcoiana del set-cents2001
El patrimoni castellonenc del baró de la Pobla: Configuració i transformacions agràries al segle XIX2001
Els 'senyors cristians de la frontera' a la Península Ibérica (segona meitat del segle XII)2001
Els usos feudals de l'aigua a la vall del Corb2001
Fabricants, comerciants y banquers: La formació de l`empresariat industrial d`Alcoi el segle XIX2001
Feixisme, totalitarisme o autarquia? Un vell debat en noves mans Michel Richards2001
Fites per a analitzar la reproducció económica i social2001
Fronteres i colònies medievals: el regne de Mallorques2001
G. Barnosell, Orígens del sindicalisme català2001
Hisenda reial i comerç en el regne de València en l'època del Magnànim2001
Imatges a la llar. Cultura material i cultura visual a la València dels segles XIV i XV2001
Jesús Millan García-Varela, El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-18902001
Jordi Olivares, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria. Conflictivitat social i litigació a la Reial Audièncía (1591-1662)2001
Josep Maria Ramon, El sindicalisme agrari a la Segarra (1890-1936)2001
L'accés a la terra a la Catalunya alodial pagesa i comunitària: El Prepirineu occidental2001
La introducció de les màquines jenny a Barcelona (1784-1789) : les primeres etapes en la creació d'una tradició de construcció de maquinària2001
L'emprenta d'Erasme de Rotterdam a la València del cinc-cents2001
Les institucions i l'agricultura: la Granja-escola Experimental de València (168-1920)2001
L'estructura de capital de les companyies de ferrocarril catalanes 1844-18752001
Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de la vila de Algezira, edició a cura d'Aureliano J. Lairón2001
Mercedes Yusta Rodrigo: La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense, 1940-19502001
Mónica Moreno Seco, La quiebra de la unidad, Nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de Oríhuela-Altcante, 1939-19752001
Pedro Díaz, Los derechos políticos en los inicios del liberalismo (Alicante 1834- 1836)2001
Pere Ortí Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV2001
Serge Brunet, Les prêtres des montagnes, la vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l'Ancien Régime (Val d'Aran et diocèse de Comminges), préface de Bartolomé Bennassar2001
'Si fuera mañana figúrate...': Els governs d`Espanya i França davant al retorn de refugiats i exiliats (1936-1940)2001
Vicent Pitarch i Almela, Llengua i Església durant el barroc valencià.2001
Viure del botí. La frontera medieval com a parany historiogràfic2001