Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 1997

De pagesos a hisendats: Reflexions sobre l'anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:2741
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP2741
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Congost, Rosa
  Año de publicación de la revista: 1997
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article