Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2001

Els 'senyors cristians de la frontera' a la Península Ibérica (segona meitat del segle XII)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:2775
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP2775
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Buresi, Pascal
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article