Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2015

Les petites reserves al País Valencià. Una aproximació a partir de l’equipament agrícola de les cases senyorials (segles XV-XVI)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3484
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3484
 • Autores:

  Viciano, Pau
 • Otros:

  Autor según el artículo: Viciano, Pau
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article