Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2001

Jordi Olivares, Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria. Conflictivitat social i litigació a la Reial Audièncía (1591-1662)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4331
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4331
 • Autores:

  Torres, Xavier
 • Otros:

  Autor según el artículo: Torres, Xavier
  Año de publicación de la revista: 2001
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article