Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2000

Borja de Riquer i Permànyer, identitats contemporpànies: Catalunya i Espanya

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4342
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4342
 • Autores:

  Saz Campos, Ismael
 • Otros:

  Autor según el artículo: Saz Campos, Ismael
  Año de publicación de la revista: 2000
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article