Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2020

Els taulers del General de Catalunya. Un estudi a propòsit del Summari dels càrrechs de 1657

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4360
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4360
 • Autores:

  Torra-Prat, Ricard
 • Otros:

  Autor según el artículo: Torra-Prat, Ricard
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article