Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2020

Diferenciació econòmica, transmissió de l’ofici i acció col·lectiva. La manufactura tapera catalana (1750-1860)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4361
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4361
 • Autores:

  Ros Massana, Rosa
  Ros Massana, Rosa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ros Massana, Rosa Ros Massana, Rosa
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article