Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2020

Conflicte toponímic a Catalunya, encara ara. La reforma ortogràfica del català (1913) i els noms dels municipis

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4363
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4363
 • Autores:

  Burgueño, Jesús
 • Otros:

  Autor según el artículo: Burgueño, Jesús
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article