Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2019

Pràctiques agràries i codis de conducta a les possessions mallorquines. Conrar «a ús i costum…» (segles xviii i xix)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4366
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4366
 • Autores:

  Morey Tous, Antònia
 • Otros:

  Autor según el artículo: Morey Tous, Antònia
  Año de publicación de la revista: 2019
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article