Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2019

La representació parlamentària a la Dècada Moderada (1843-1854): un estudi de la relació entre el mandat imperatiu i el mandat representatiu des dels districtes catalans

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4367
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4367
 • Autores:

  Luján, Oriol
 • Otros:

  Autor según el artículo: Luján, Oriol
  Año de publicación de la revista: 2019
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article