Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2020

La teranyina de l’endeutament: del llegat de Jaume II el Just a la progressiva sagnia del patrimoni reial a Catalunya

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4373
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4373
 • Autores:

  Olivares Periu, Jordi
 • Otros:

  Autor según el artículo: Olivares Periu, Jordi
  Año de publicación de la revista: 2020
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article