Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 1992

Rosa CONGOST, Els propietaris i els altres, «Col·lecció Referències», núm. 6. Vic, EUMO Editorial, 1990.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4709
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4709
 • Autores:

  Ferrer i Alòs, Llorenç
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ferrer i Alòs, Llorenç
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article