Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2013

Jordi Font Agulló (dir.): Reflexionant l’exili. Aproximació a l’exili republicà: entre la història, l’art i el testimoniatge

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4922
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4922
 • Autores:

  Portella Coll, Josep
 • Otros:

  Autor según el artículo: Portella Coll, Josep
  Año de publicación de la revista: 2013
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article