Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2012

Josep Massot i Muntaner: Les repressàlies de Franco contra els militars «poc addictes». La «causa del mando» de 1936 a Mallorca

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4923
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4923
 • Autores:

  Maria Thomàs, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Maria Thomàs, Joan
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article