Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2010

La tecnologia del sistema cereal de secà a les masies del Vallès Occidental entre els segles XVII-XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4925
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4925
 • Autores:

  Roca Fabregat, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Roca Fabregat, Pere
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article