Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2010

Josep M. Benaul Berenguer, Antoni Garrido Torres i Carles Sudrià Triay: Caixa Sabadell: finances i acció social, 1859-2009

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4926
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4926
 • Autores:

  García Ruiz, José Luis
 • Otros:

  Autor según el artículo: García Ruiz, José Luis
  Año de publicación de la revista: 2010
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article